PRESSMEDDELANDEN
3/03/23
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EVOLUTION AB (PUBL)

Evolution AB (publ), 556994-5792, håller årsstämma tisdagen den 4 april 2023 kl. 14.00 på Berns, Kammarsalen, Berzelii Park i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 13.30.

15/02/23
Extra bolagsstämma i Evolution den 16 februari 2023 är inställd

Styrelsen för Evolution AB (publ) (”Evolution”) har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman som planerades att hållas torsdagen den 16 februari 2023 kl. 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm.

23/01/23
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EVOLUTION AB (PUBL)

Evolution AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma den 16 februari 2023 kl. 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 13.30.

back to top