PRESSMEDDELANDEN
23/01/23
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EVOLUTION AB (PUBL)

Evolution AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma den 16 februari 2023 kl. 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 13.30.

18/07/22
Evolution lanserar sin fjärde livekasinostudio i USA för den nya Connecticut-marknaden

Evolution lanserar nu en ny livekasinostudio i Connecticut, vilket är bolagets fjärde studio på den växande amerikanska reglerade iGaming-marknaden.

28/06/22
Evolution lanserar livekasinospel i West Virginia

Evolution har nu lanserat sitt omfattande onlinebaserade livekasinoerbjudande för operatörer i West Virginia, USA.

22/06/22
Evolution har ingått avtal om förvärv av Nolimit City, en ledande tillverkare och utvecklare av online spelautomater

Evolution AB (publ):s helägda dotterbolag, Evolution Malta Holding Limited, (“Evolution”) har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nolimit City Holding Ltd (“Nolimit City”) mot en initial köpeskilling om 200 miljoner euro (“Transaktionen”). Med tilläggsköpeskillingar om upp till 140 miljoner euro kan den totala köpeskillingen uppgå till upp till 340 miljoner euro, att betalas kontant.

8/04/22
Beslut vid årsstämma i Evolution AB (publ)

Vid årsstämma i Evolution AB (publ) den 8 april 2022 fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2021 och det beslutades bl.a. om vinstutdelning om 1,42 euro per aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, omval av styrelseledamöter och styrelseordförande, ändring av bolagsordningen, bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier, bemyndigande om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler samt bemyndigande om återköp av teckningsoptioner.

1 2 3 26 27
back to top