PRESSMEDDELANDEN
19/05/23
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EVOLUTION AB (PUBL)

Evolution AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma fredagen den 16 juni 2023 kl. 14.00 på Berns, Näckströmsgatan 8 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 13.30.

28/04/23
Ändring av antal aktier och röster i Evolution AB (publ)

Under april 2023 har 41 768 nya aktier i Evolution AB (publ) tillkommit genom utnyttjande av 90 800 teckningsoptioner av serie 2020/2023.

14/03/23
Evolution Årsredovisning 2022

Evolutions årsredovisning för 2022 har i dag publicerats på bolagets webbplats.

3/03/23
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EVOLUTION AB (PUBL)

Evolution AB (publ), 556994-5792, håller årsstämma tisdagen den 4 april 2023 kl. 14.00 på Berns, Kammarsalen, Berzelii Park i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 13.30.

15/02/23
Extra bolagsstämma i Evolution den 16 februari 2023 är inställd

Styrelsen för Evolution AB (publ) (”Evolution”) har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman som planerades att hållas torsdagen den 16 februari 2023 kl. 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm.

1 2 3 27 28
back to top