Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (31 oktober 2023)

AktieägareAntal aktier% aktier och röster
Capital Group35 384 38516,41%
Österbahr Ventures AB22 400 14010,39%
Black Rock11 232 7575,22%
WCM Investment Management10 976 7115,10%
Vanguard6 756 9243,13%
Norges Bank4 876 3632,26%
Richard Livingstone4 056 6781,88%
Avanza Pension3 005 8781,39%
Henric Wiman2 281 2001,06%
Svenska handelsbanken för PB2 135 8480,99%
Summa, 10 största aktieägarna103 106 88447,85%
Övriga aktieägare112 497 89352,15%
SUMMA215 604 777100%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

back to top