PRESSMEDDELANDEN
16/06/23
Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ) den 16 juni 2023 beslutades det om ett incitamentsprogram genom en emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelser till deltagarna.

19/05/23
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EVOLUTION AB (PUBL)

Evolution AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma fredagen den 16 juni 2023 kl. 14.00 på Berns, Näckströmsgatan 8 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 13.30.

28/04/23
Ändring av antal aktier och röster i Evolution AB (publ)

Under april 2023 har 41 768 nya aktier i Evolution AB (publ) tillkommit genom utnyttjande av 90 800 teckningsoptioner av serie 2020/2023.

14/03/23
Evolution Årsredovisning 2022

Evolutions årsredovisning för 2022 har i dag publicerats på bolagets webbplats.

back to top