Affärsmodell

Evolution utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Speloperatörerna marknadsför i sin tur produkterna mot sina slutanvändare. Evolutions kunder inkluderar en majoritet av de främsta internetbaserade speloperatörerna i världen, samt flertalet landbaserade kasinon som expanderat online.

INTÄKTSMODELL 

Avtalen mellan Evolution och bolagets kunder baseras på bland annat vald servicenivå och antal bord. De enklaste avtalen omfattar vanligtvis tillgänglighet till och sändning från generiska bord, medan de mer avancerade avtalen kan omfatta dedikerade bord och miljöer, VIP-service, modersmålstalande croupierer och andra anpassningar för en så unik live casinoupplevelse som möjligt för slutanvändaren och som hjälper operatören att stå ut från mängden.

En majoritet av Evolutions intäkter kommer från provisionsavgifter samt fasta avgifter för dedikerade bord som betalas månadsvis av operatörerna. Provision räknas som en procentuell andel av operatörernas vinster som genererats via bolagets live casino-erbjudande. Provisioner ger Evolution en fördelaktig exponering mot den generella tillväxten på live casino-marknaden.

Avgifter för dedikerade bord är en fast månatlig avgift som faktureras operatörer som valt att tillhandahålla dedikerade bord till sina slutanvändare. Dedikerade bord reserveras och används exklusivt av operatören, och kan anpassas helt efter operatörens önskemål gällande till exempel studiomiljö, grafik, varumärkesattribut och språk. Avgiften varierar från kund till kund beroende på faktorer som typ av spel, antal bord och aktiva timmar.

Utöver provision och avgifter för dedikerade bord finns mindre intäktskällor såsom uppstartsavgifter som faktureras nya kunder i samband med att deras live casino-erbjudande produktionssätts.

KOSTNADSSTRUKTUR

Kostnader för personal, anläggningar och produktionsstudior utgör majoriteten av Evolutions kostnadsbas. Personalkostnader är främst kopplade till personal och rekrytering inom den operativa verksamheten samt IT- och produktutveckling.

Kostnaden för att lägga till en ny speloperatör i bolagets live casino-plattform eller utöka en befintlig kunds erbjudande varierar beroende på avtalets omfattning. Genom uppstartsavgifter täcks en del av kostnaderna för nya studior och miljöer.

Kostnader för produktinnovation och -utveckling utgör också en betydande del av kostnadsstrukturen, både direkt i form av rörelsekostnader och indirekt i form av avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader.

back to top