Ledning

MARTIN CARLESUND

Verkställande direktör

Född 1970. Anställd i koncernen sedan 2015.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Web Guide Partner Scandinavia AB, Relevant Traffic Sweden AB, Carlesund Investments & Consulting AB och Sandstjärna Holding.

Erfarenhet: Martin har tidigare varit bland annat VD för Highlight Media Group, Eniro Sverige, Eniro Finland och 3L System AB. Han har en master i redovisning, extern redovisning och valutariskhantering tillsammans med kurser i datavetenskap, juridik och matematik vid Högskolan i Borås, Handelshögskolan i Göteborg samt Linköpings universitet.

Aktieinnehav: 684 710 aktier

Teckningsrätter genom optionsprogram 2023/2026: 175 000

TODD HAUSHALTER

Chief Product Officer

Född 1978. Anställd i koncernen sedan 2015.

Erfarenhet: Todd har tidigare bland annat varit Vice President of Gaming Operations för MGM Resorts International, Global Director of Product Development på Shuffle Master och Vice President of Business Strategy hos Bally Technologies. Han har en MBA från University of Nevada, Las Vegas.

Aktieinnehav: 96 300 aktier

Teckningsrätter genom optionsprogram 2023/2026: 60 000

SEBASTIAN JOHANNISSON

Chief Strategy Officer

Född 1978. Anställd i koncernen sedan 2008.

Erfarenhet: Sebastian har tidigare varit Chief Commercial Officer samt även Head of Account Management på Evolution. Han är civilekonom från Uppsala universitet.

Aktieinnehav: 700 000 aktier

Teckningsrätter genom optionsprogram 2023/2026: 60 000

JACOB KAPLAN

Chief Financial Officer

Född 1973. Anställd i koncernen sedan 2016.

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Information & Registerservice i Sverige AB.

Erfarenhet: Jacob har tidigare varit bland annat CFO för Nordnet AB (publ) och Vice President, Finance Director på Nasdaq OMX Transaction Services Nordics. Han är civilingenjör från KTH i Stockholm och civilekonom från Stockholms universitet.

Aktieinnehav: 60 000 aktier

Teckningsrätter genom optionsprogram 2023/2026: 60 000

LOUISE WIWEN-NILSSON

Chief Human Resources Officer

Född 1972. Anställd i koncernen sedan 2016.

Erfarenhet: Louise har tidigare haft flera ledande HR-positioner inom Viacom/MTV, Nike samt Walt Disney. Hon är beteendevetare/samhällsvetare från Lunds universitet.

Aktieinnehav: 22 780 aktier

Teckningsrätter genom optionsprogram 2023/2026: 60 000

back to top