Strategi

Evolution ska fortsätta att stärka sin ledande position på den europeiska live casino-marknaden, liksom etablera ledande positioner på nya geografiska marknader, med ett tydligt fokus på aktiviteter som främjar verksamheten och erbjudandet. Tillväxten kommer dels från en ökad andel liveintäkter av operatörernas totala kasinointäkter, då operatörerna lägger allt större resurser på sina liveerbjudanden, liksom genom onlinekasinomarknadens ökande andel av den totala kasinomarknaden. Bolaget har tre kärnområden som anses vara särskilt viktiga för att ytterligare utöka marknadsledarskapet och lägga en stabil grund för långsiktig hållbar tillväxt: Produktinnovation, kundoptimering och operativ förmåga. Bolaget har också identifierat ett antal fokusområden som särskilt strategiskt viktiga att arbeta med i det korta perspektivet.

Product innovation

PRODUKTINNOVATION

Evolution strävar efter att ständigt förbättra sitt erbjudande och samtidigt utveckla hela live casino-marknaden genom produktinnovation i absolut framkant. Bolaget har sedan starten framgångsrikt lanserat innovativa spel och lösningar som är attraktiva för såväl operatörer som deras slutanvändare, såsom den mycket populära game show-kategorin.

Customer optimisation

KUNDOPTIMERING

Evolution har genom sin befintliga kundportfölj stora möjligheter att vidareutveckla, utöka och förfina varje operatörs live casino-lösning. Givet den starka tillväxten för live casino-marknaden väljer allt fler operatörer att bredda sitt utbud och investera i dedikerade miljöer och studior. Med hjälp av bland annat analys av speldata optimerar Evolution varje enskild miljö efter den specifika kundens förutsättningar och behov med målet att stärka lojaliteten mellan operatören och slutanvändaren. Med sin tekniska förmåga utvecklar Evolution också lösningar som stärker engagemanget från slutanvändaren genom en optimal användarupplevelse och med hjälp av korsförsäljning mellan olika spelsegment.

Operational excellence

OPERATIV FÖRMÅGA

Evolutions marknadsledande position bygger främst på den konkurrensfördel som kommit ur bolagets operativa spetskompetens i att erbjuda live casino-lösningar sedan 2006. Live casino är en mycket komplex produkt som kräver effektiv samverkan mellan människor och system för att fungera, och Evolution har under sina verksamma år kunnat bygga en samlad erfarenhet som är unik bland branschens leverantörer. Bolaget har en sofistikerad plattform som simultant hanterar mjukvara, hårdvara, video, medarbetare och användardata. Plattformen ger skalbarhet och Evolution kan på så sätt expandera med nya studior utan att behöva replikera mjukvara lokalt. Den möjliggör också enkel anpassning till nya geografiska marknader, såsom USA.

Regulated markets

REGLERADE MARKNADER

Flera länder har reglerat eller omreglerat sina spelmarknader de senaste åren, vilket är en trend som bedöms fortsätta. När en marknad regleras utforskar nya slutanvändare olika kasinospel och brukar naturligt få upp ögonen för live casino, som är lokalt anpassat med croupierer som kommunicerar på det egna språket. För speloperatörerna är därför live casino en viktig produkt på nya marknader. Evolution har som uttalad strategi att vara den första live casino-leverantören på reglerade marknader och har framgångsrikt gått in i länder som Italien, Danmark, Spanien, Belgien och Rumänien. 2018 gick bolaget också in i på reglerade marknader i Kanada och USA. Bolagets starka utveckling visar den positiva effekt som tidig etablering medför på resultat och tillväxt.

Land based casinos

LANDBASERADE KASINON

Traditionella landbaserade kasinon utgör en stor del av den totala kasinomarknaden. Dessa aktörer har ofta starka varumärken och lojala kunder, varav många storspelare. Samtidigt är tillväxten för landbaserade kasinon låg, och allt fler vill därför migrera online för att kunna växa sin affär. Live casino kan i dessa fall ses som den naturliga bryggan mellan en landbaserad verksamhet och ett onlineerbjudande. Evolution har som målsättning att vara den självklara partnern för landbaserade kasinon som väljer att expandera online. I dagsläget har Evolution landbaserade kasinon som kunder i Spanien, Belgien, Malta, Storbritannien, USA och Rumänien. Evolution bedömer att efterfrågan från landbaserade kasinon kommer att fortsätta öka under kommande år.

Increase the gap

ÖKA GAPET

I takt med att live casino vuxit i popularitet har fler leverantörer lanserat liveprodukter. Evolution har ett stort försprång och fokuserar på att behålla sitt tillväxtmoment och fortsätta bygga ut sin ledande position på live casino-marknaden. Detta görs genom tydligt samspel mellan bolagets olika enheter där produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt de operativa avdelningarna jobbar tätt ihop för att erbjuda den bästa produkten. Evolution bedömer att bolaget stärkt sina marknadsandelar under de senaste åren och att det finns goda möjligheter att fortsätta öka gapet till konkurrenterna under kommande år, bland annat genom lansering av nya spel och studior, liksom möjligheten till strategiska förvärv. 

back to top