Styrelse
JENS VON BAHR

Styrelsens ordförande.

Född 1971. Invald 2015, ordförande sedan 1 november 2016.

Övriga uppdrag: Jens är styrelseledamot i JOvB Investment AB.

Erfarenhet: Jens är medgrundare av Evolution Gaming och var bolagets VD fram till den 1 november 2016. Innan han grundade bolaget var Jens VD för Oriflame Sri Lanka. Han har också startat flera entreprenörsbolag. Jens är ekonomie kandidat från Stockholms universitet samt innehar en MBA från University of Western College.

Aktieinnehav: 10 881 922 aktier genom Österbahr Ventures AB* (gemensamt ägt med Fredrik Österberg) samt 15 310 aktier genom JOvB Investment AB.

Jens är ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

JOEL CITRON

Född 1962. Invald 2015.

Övriga uppdrag: Joel är VD för Tenth Avenue Holdings LLC och styrelseordförande för Tenth Avenue Commerce LLC.

Erfarenhet: Joel har bred erfarenhet från olika ledande befattningar i investmentbolag och rörelsedrivande bolag i Europa och USA. Han har en B.Sc Business Administration och M.A. Economics från University of Southern California.

Aktieinnehav: 1 519 530 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

MIMI DRAKE

Född 1968. Invald 2021.

Övriga uppdrag: Mimi är Co-CEO för Permit Capital Advisors, LLC. Bland övriga uppdrag kan nämnas att hon är Founding Board Member, Chair Emerita i styrelsen för 100 Women in Finance och gästföreläsare på Whartons program Advanced Management Social Entrepreneurship. Hon sitter i styrelsen på Hudson Global, Verus och Ben Franklin Technology Partners.

Erfarenhet: Förutom de nuvarande uppdragen har Mimi arbetat på Morgan Stanley Asset Management, på hedgefonder och i ett fintech-bolag. Hon har en masterexamen i finans från Wharton School på University of Pennsylvania och en kandidatexamen i nationalekonomi från Trinity College (cum laude). Hon deltog även i Radcliffe Publishing Program på Harvard University.

Aktieinnehav: 305 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

IAN LIVINGSTONE

Född 1962. Invald 2015.

Övriga uppdrag: Ian är arbetande styrelseordförande för London+Regional Properties Limited. Han innehar även olika styrelseuppdrag inom London+Regional Properties-gruppen.

Erfarenhet: Ian har bred erfarenhet från olika ledande befattningar inom fastighetsutvecklings- respektive detaljhandelsbranschen.

Aktieinnehav: 500 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

SANDRA URIE

Född 1952. Invald 2021.

Övriga uppdrag: Sandra är ordförande emeritus och Managing Director för Cambridge Associates, LLC. Bland övriga uppdrag kan nämnas att hon är styrelseledamot i Stanford Management Company, Social Finance US och Crane Institute for Sustainability. Hon är även medlem i den rådgivande styrelsen i Accounting for Sustainability (A4S) och The President’s Council of Ceres. 

Erfarenhet: Förutom de nuvarande uppdragen har Sandra varit VD och styrelseordförande i Cambridge Associates, LLC i 16 år. Hon har vidare varit vice styrelseordförande i The Investors’ Committee of the U.S. President’s Working Group on Financial Markets och 100 Women in Finance samt varit medlem i den rådgivande styrelsen för andra organisationer. Hon tog examen från Stanford University och erhöll en masterexamen i Public and Private Management från Yale School of Management. Hon är en Chartered
Financial Analyst (CFA). 

Aktieinnehav: 200 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

FREDRIK ÖSTERBERG

Född 1970. Invald 2015.

Övriga uppdrag: Fredrik är styrelseledamot i FROS Ventures AB.

Erfarenhet: Fredrik är medgrundare av Evolution Gaming. Innan han grundade bolaget var Fredrik VD för Sportal Nordic. Han är filosofie kandidat i företagsadministration och nationalekonomi från Stockholms universitet.

Aktieinnehav: 11 518 215 aktier genom Österbahr Ventures AB* (gemensamt ägt med Jens von Bahr) samt 50 000 aktier privat.

Fredrik är ej oberoende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

*Österbahr Ventures AB äger sammanlagt 22 400 140 aktier.

back to top