Uppförandekod

Code of Conduct.pdf

Styrelsen i Evolution Gaming Group har antagit en uppförandekod, Code of Conduct, som omfattar alla anställda, chefer samt styrelseledamöter på alla Evolutions marknader. Evolution förväntar sid vidare att dess kunder, leverantörer och affärspartners ska följa de principer som återspeglas i denna kod i deras egen verksamhet.

back to top