Definitioner och ordlista

Avkastning på eget kapital – Periodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital över de senaste tolv månaderna.

B2B – Avser “business-to-business”, dvs affärer som görs mellan två företag utan inblandning av privatpersoner.

EBITDA-marginal – Rörelseresultat exklusive avskrivningar i förhållande till rörelseintäkter.

Genomsnittligt antal heltidsanställda – Genomsnittligt antal heltidsanställda under perioden. I heltidstjänster ingår deltidsanställningar.

Genomsnittligt antal utestående aktier – Antal utestående aktier under perioden i genomsnitt.

H2GC – Avser det oberoende marknadsanalysbolaget H2 Gambling Capital

MCR – Avser “Mission Control Room”, det kontrollrum som styr Evolution Gamings verksamhet i alla live casino-studior.

Rörelsemarginal – Rörelseresultatet i förhållande till rörelseintäkter.

Soliditet – Eget kapital vid periodens slut i procentuellt förhållande till balansomslutningen vid periodens slut.

Streaming/streama – Avser det engelska begreppet för uppspelande av ljud- och videofiler på mottagarens enhet samtidigt de överförs över ett nätverk, exempelvis internet.

Tier 1 – Avser kunder av väsentlig strategisk och/eller finansiell betydelse. Evolution kommunicerar alla nya tier 1-kunder via pressmeddelande och/eller delårsrapport.

back to top