Finansiell kalender
27 oktober 2022
 • Delårsrapport januari – september 2022 (kl 7.30 CET)
  Presentation för investerare, analytiker och media 
  VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdag 27 oktober klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.
2 februari 2023
 • Bokslutskommuniké 2022 (kl 7.30 CET)
  Presentation för investerare, analytiker och media 
  Presentation för investerare, analytiker och media VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdag 2 februari 2023 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.
4 april 2023
 • Årsstämma
27 april 2023
 • Delårsrapport januari – mars 2023 (kl 7.30 CET)
  Presentation för investerare, analytiker och media 
  VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdag 27 april 2023 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.
back to top