Insynspersoner

För aktuell information om insidertransaktioner hänvisas till Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. För lednings- och styrelsemedlemmars aktuella innehav, se respektive sida under Bolagsstyrning.

back to top