PRESSMEDDELANDEN
24/09/20
Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Vid den extra bolagsstämman i Evolution Gaming Group AB (publ) den 24 september 2020 beslutades det om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i NetEnt AB (publ) som bolaget lämnade den 24 juni 2020.

28/08/20
Evolution Gaming och BetMGM tecknar avtal för USA

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat ett avtal för den amerikanska marknaden med BetMGM, som är ett joint venture mellan MGM Resorts International och GVC Holdings. Avtalet innebär att Evolution kommer tillhandahålla live casino-tjänster för BetMGM:s varumärken i USA.

20/08/20
Evolution Gaming offentliggör erbjudandehandlingen och fastställer acceptfristen avseende det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i NetEnt

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, NÅGON JURISDIKTION (DÄRIBLAND AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA) DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL (OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV) PERSONER VARS DELTAGANDE I ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDE­HANDLINGAR UPPRÄTTAS, ATT REGISTRERINGAR SKER ELLER ATT NÅGRA ANDRA ÅTGÄRDER VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

20/08/20
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma torsdagen den 24 september 2020 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 13.30.

13/08/20
Evolution Gaming ingår avtal med PointsBet för den amerikanska marknaden

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat avtal med sportboksleverantören PointsBet för deras lansering av live casino-tjänster på den amerikanska onlinespelmarknaden.

31/07/20
Ändring av antal aktier och röster i Evolution Gaming Group AB (publ)

I enlighet med beslut på årsstämman den 17 juni 2020 har de 338 000 aktier som bolaget återköpt under perioden mellan den 16 och 17 mars 2020 makulerats.

30/07/20
Evolution lanserar Instant Roulette ett flerhjuls live roulette-spel

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, lanserar i dag det exklusiva spelet Instant Roulette i vilket spelarna själva dirigerar hastigheten på spelet.

23/07/20
EVOLUTION VINNARE AV LIVE CASINO SUPPLIER OF THE YEAR FÖR ELFTE ÅRET I FÖLJD PÅ EGR B2B AWARDS

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har återigen utsetts till Live Casino Supplier of the Year vid EGR B2B Awards 2020. Evolution vann utmärkelsen över 12 andra nominerade leverantörer och har en obruten serie av 11 segrar sedan utmärkelsen började delas ut 2010. 

21/07/20
Evolution Gaming ingår strategiskt partnerskap med INTRALOT

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat avtal med den internationella spelleverantören och operatören INTRALOT som kommer erbjuda Evolutions spel till hela sin globala marknad.

back to top