PRESSMEDDELANDEN
10/11/20
Evolution lanserar live casino med Caesars Entertainment i Pennsylvania

Evolution, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat avtal med Caesars Entertainment, Inc. för lansering av sin live casino-portfölj tillsammans med Caesars Casino & Sportsbook Pennsylvania.

4/11/20
Evolution tecknar avtal med FanDuel Group för den amerikanska marknaden

Evolution, ledande leverantör av live casino-lösningar, har tecknat avtal med FanDuel Group om att erbjuda sin live casino-portfölj till FanDuels kasinokunder i USA.

30/10/20
Evolution först med att erbjuda Live Casino i reglerade Colombia

Evolution, ledande leverantör av live casino-lösningar, har lanserat sin portfölj med live casino-spel på den nyligen reglerade colombianska onlinespelsmarknaden.

23/10/20
Evolution Gaming offentliggör ett tillägg till erbjudandehandlingen avseende det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i NetEnt

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, NÅGON JURISDIKTION (DÄRIBLAND AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA) DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL (OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV) PERSONER VARS DELTAGANDE I ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDE­HANDLINGAR UPPRÄTTAS, ATT REGISTRERINGAR SKER ELLER ATT NÅGRA ANDRA ÅTGÄRDER VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

16/10/20
Evolution tecknar avtal med Wynn för den amerikanska marknaden

Evolution, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått partnerskap med Wynn Sports Interactive (WSI) för leverans av Live Casino i USA.

12/10/20
Evolution Gaming förlänger acceptfristen avseende det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i NetEnt till den 20 november 2020

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, NÅGON JURISDIKTION (DÄRIBLAND AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA) DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL (OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV) PERSONER VARS DELTAGANDE I ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDE­HANDLINGAR UPPRÄTTAS, ATT REGISTRERINGAR SKER ELLER ATT NÅGRA ANDRA ÅTGÄRDER VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

9/10/20
Evolution tecknar avtal med William Hill för den amerikanska marknaden

Evolution, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått partnerskap med William Hill för leverans av live casino i USA.

1/10/20
Evolution Gaming ändrar sitt varumärke till Evolution

Evolution Gaming kommer per i dag att ändra sitt varumärke till Evolution. Namnändringen syftar till att bättre återspegla bolagets mångfald och bredd i verksamheten.

back to top