Finansiella nyckeltal

Utvald finansiell data från den senast publicerade delårsrapporten.

KoncernenApr-JunApr-JunJan-JunJan-JunJul 2021-Jan-Dec
(kEUR)2022202120222021Jun-222021
Rörelseintäkter343,958256,687670,725492,5281,246,9741,068,777
EBITDA-marginal69.3%68.0%69.8%68.0%69.6%68.7%
Rörelsemarginal62.4%60.7%62.9%60.4%62.4%61.2%
Vinstmarginal58.4%56.3%59.4%56.1%58.3%56.6%
Soliditet82.0%86.1%82.0%86.1%82.0%81.8%
Likvida medel293,915200,392293,915200,392293,915421,432
Genomsnittligt antal heltidsanställda10,4127,65310,0547,3799,5207,917
Antal heltidsanställda vid periodens slut10,5707,83510,5707,83510,5708,987
Resultat per aktie före utspädning (EUR) (IFRS)0.940.681.871.303.402.83
Eget kapital per aktie (EUR)14.6214.0314.6214.0314.6214.91
Operativt kassaflöde per aktie (EUR)0.870.591.781.073.512.80
     
Genomsnittligt antal utestående aktier213,454,250212,695,352213,329,750212,511,180214,123,861213,714,575
     
Antal utestående aktier213,205,250213,432,040213,205,250213,432,040213,205,250213,952,250
back to top