PRESSMEDDELANDEN
23/11/23
Styrelsen för Evolution AB (publ) har beslutat om förvärv av egna aktier

Styrelsen för Evolution AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023 beslutat att bolaget ska förvärva egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med förvärv av egna aktier är att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

9/11/23
Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ) den 9 november 2023 beslutades det om ett incitamentsprogram genom en emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelser till deltagarna.

10/10/23
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EVOLUTION AB (PUBL)

Evolution AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma torsdagen den 9 november 2023 kl. 15:00 på Berns, Näckströmsgatan 8 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 14:30.

16/06/23
Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ) den 16 juni 2023 beslutades det om ett incitamentsprogram genom en emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelser till deltagarna.

19/05/23
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EVOLUTION AB (PUBL)

Evolution AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma fredagen den 16 juni 2023 kl. 14.00 på Berns, Näckströmsgatan 8 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 13.30.

back to top