PRESSMEDDELANDEN
28/01/21
Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ) den 28 januari 2021 beslutades det att införa ett incitamentsprogram som innefattar en riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner i bolaget.

5/01/21
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma 28 januari 2021 klockan 15.00 (CET) på Strandvägen 7A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 14.30 (CET).

back to top