PRESSMEDDELANDEN
24/03/20
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller årsstämma fredagen den 24 april 2020 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 13.30.

23/03/20
Påverkan på studioverksamhet i Georgien

Evolution Gaming har uppmanats av georgiska myndigheter att tillfälligt stänga studioverksamheten i bolagets anläggning i Tbilisi. Som en konsekvens kommer arbetsstyrkan att minskas signifikant. En stor del av verksamheten kommer att kunna fortsätta bedrivas via bolagets övriga studior i Europa.

20/03/20
Återköp av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ)

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) har under perioden 16 mars 2020 – 17 mars 2020 återköpt sammanlagt 338 000 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna. Återköpsprogrammet, som Evolution offentliggjorde den 16 mars 2020, genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).  

16/01/20
Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ) den 16 januari 2020 beslutades det om att införa ett incitamentsprogram som innefattar en riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner i bolaget samt om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev.

back to top