PRESSMEDDELANDEN
15/02/22
Återköp av aktier i Evolution AB (publ)

Evolution AB (publ) (”Evolution”) har under perioden 9 februari 2022 – 11 februari 2022 återköpt sammanlagt 370 000 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

4/01/22
Återköp av aktier i Evolution AB (publ)

Evolution AB (publ) (”Evolution”) har under perioden 29 december 2021 – 30 december 2021 återköpt sammanlagt 57 500 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

back to top