PRESSMEDDELANDEN
21/07/21
Evolution: Delårsrapport januari-juni 2021

· Fortsatt hög efterfrågan på livekasino +59% tillväxt YoY · Förvärvet av Big Time Gaming avslutades 30 juni · Efter perioden har den nya studion i Michigan erhållit slutgiltigt godkännande och är klar att gå live

30/06/21
Evolution fullföljer förvärv av Big Time Gaming och beslutar om nyemission till säljarna

Som Evolution AB (publ) (“Evolution”) offentliggjorde den 12 april 2021 har Evolution ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Big Time Gaming Pty Ltd (“Big Time”) mot en köpeskilling bestående av kontanter och aktier i Evolution (“Transaktionen”). Alla relevanta myndighetsgodkännanden som Transaktionen var villkorad av har nu erhållits, och Evolution har idag fullföljt Transaktionen och tillträtt aktierna.

16/04/21
Beslut vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ) den 16 april 2021 fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2020 och det beslutades bl.a. om vinstutdelning om 0,68 euro per aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, omval av styrelseledamöter och styrelseordförande, ändring av bolagsordningen, bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier, bemyndigande om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler samt bemyndigande om återköp av teckningsoptioner.

12/04/21
Evolution har ingått avtal om förvärv av ledande online spelautomatsutvecklaren Big Time Gaming

Evolution Gaming Group AB (publ) (“Evolution”) har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Big Time Gaming Pty Ltd (“Big Time”) mot en köpeskilling uppgående till 450 miljoner euro, bestående av kontanter och aktier i Evolution (“Transaktionen”).

26/03/21
Evolution Årsredovisning 2020

Evolutions årsredovisning för 2020 har i dag publicerats på bolagets webbplats.

16/03/21
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller årsstämma fredag den 16 april 2021. Med anledning av coronaviruset (COVID-19) och de restriktioner som införts i syfte att motverka spridningen av viruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

back to top