PRESSMEDDELANDEN
5/04/24
Evolution Årsredovisning 2023

Evolutions årsredovisning för 2023 har i dag publicerats på bolagets webbplats.

28/03/24
Återköp av aktier i Evolution AB (publ)

Evolution AB (publ) (”Evolution”) har under perioden 25 mars – 28 mars återköpt sammanlagt 173 376 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna. Återköpsprogrammet är därmed fullbordat och avslutas.

28/03/24
Ändring av antal aktier och röster i Evolution AB (publ)

Under mars 2024 har 793 730 nya aktier i Evolution AB (publ) tillkommit genom utnyttjande av 793 730 teckningsoptioner av serie 2021/2024.

25/03/24
Återköp av aktier i Evolution AB (publ)

Evolution AB (publ) (”Evolution”) har under perioden 18 mars – 22 mars återköpt sammanlagt 259 000 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

21/03/24
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EVOLUTION AB (PUBL)

Evolution AB (publ), 556994-5792, håller årsstämma fredagen den 26 april 2024 kl. 14.00 på Berns, Kammarsalen, Näckströmsgatan 8 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 13.30.

18/03/24
Återköp av aktier i Evolution AB (publ)

Evolution AB (publ) (”Evolution”) har under perioden 11 mars – 15 mars återköpt sammanlagt 184 316 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

1 2 3
back to top