PRESSMEDDELANDEN
25/12/23
Återköp av aktier i Evolution AB (publ)

Evolution AB (publ) (”Evolution”) har under perioden 18 december – 22 december återköpt sammanlagt 242 297 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

18/12/23
Återköp av aktier i Evolution AB (publ)

Evolution AB (publ) (”Evolution”) har under perioden 11 december – 15 december återköpt sammanlagt 238 100 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

11/12/23
Återköp av aktier i Evolution AB (publ)

Evolution AB (publ) (”Evolution”) har under perioden 4 december – 8 december återköpt sammanlagt 256 102 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

4/12/23
Återköp av aktier i Evolution AB (publ)

Evolution AB (publ) (”Evolution”) har under perioden 27 november – 1 december återköpt sammanlagt 250 400 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

23/11/23
Styrelsen för Evolution AB (publ) har beslutat om förvärv av egna aktier

Styrelsen för Evolution AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023 beslutat att bolaget ska förvärva egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med förvärv av egna aktier är att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

9/11/23
Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ) den 9 november 2023 beslutades det om ett incitamentsprogram genom en emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelser till deltagarna.

10/10/23
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EVOLUTION AB (PUBL)

Evolution AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma torsdagen den 9 november 2023 kl. 15:00 på Berns, Näckströmsgatan 8 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 14:30.

1 2 3
back to top