PRESSMEDDELANDEN
23/12/21
Återköp av aktier i Evolution AB (publ)

Evolution AB (publ) (”Evolution”) har under perioden 20 december 2021 – 23 december 2021 återköpt sammanlagt 63 500 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

17/12/21
Återköp av aktier i Evolution AB (publ)

Evolution AB (publ) (”Evolution”) har under perioden 13 december 2021 – 17 december 2021 återköpt sammanlagt 571 045 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

10/12/21
Återköp av aktier i Evolution AB (publ)

Evolution AB (publ) (”Evolution”) har under perioden 6 december 2021 – 10 december 2021 återköpt sammanlagt 466 820 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

3/12/21
Styrelsen för Evolution AB (publ) har beslutat om förvärv av egna aktier

Styrelsen för Evolution AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021 beslutat att bolaget ska förvärva egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med förvärv av egna aktier ska vara att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

6/10/21
Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ) den 6 oktober 2021 beslutades det att ändra antalet styrelseledamöter, välja en ny styrelseledamot samt justera styrelsearvodet.

13/09/21
Evolution: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Evolution AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma onsdagen den 6 oktober 2021.

20/08/21
Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ) den 20 augusti 2021 beslutades det att ändra antalet styrelseledamöter, välja en ny styrelseledamot samt justera styrelsearvodet.

1 2 3
back to top