PRESSMEDDELANDEN
20/10/17
Valberedning utsedd i Evolution Gaming Group AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utses av de per sista bankdagen i augusti tre största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant vardera. Därutöver ska en styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolagets ledning ingå i valberedningen.

2/06/17
Evolution har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm och publicerar prospekt

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) för upptagande till handel på huvudlistan på sedvanliga villkor. 

9/05/17
Evolution tecknar avtal med Nederländernas största speloperatör Nederlandse Loterij

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal med speljätten Nederlandse Loterij, som driver det holländska lotteriet och flertalet andra spelvarumärken.

21/04/17
Beslut vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Idag den 21 april 2017 hölls årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ). Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

24/03/17
Evolution Gaming årsredovisning 2016

Evolution Gamings årsredovisning för 2016 har idag publicerats på www.evolutiongaming.com/sv/reports/arsredovisningar.

22/03/17
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, (”Evolution” eller ”Bolaget”) håller årsstämma fredagen den 21 april 2017 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13.30.

back to top