Pressmeddelanden

 • Huvudägare i Evolution Gaming erbjuder optioner till vd

  Evolution Gaming Group AB (publ) har informerats om att huvudägare representerade i styrelsen; Richard Livingstone via Ian Livingstone, Jens von Bahr och Fredrik Österberg via Österbahr Ventures AB, Joel Citron och Jonas Engwall – som per den 31 december 2019 representerade sammanlagt cirka 32,6 procent av aktierna och 32,6 procent av rösterna i Evolution – kommer att erbjuda vd Martin Carlesund att förvärva optioner för köp av 1 000 000 aktier i bolaget efter en period om 3 år.

  januari 16, 2020 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

  Vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ) den 16 januari 2020 beslutades det om att införa ett incitamentsprogram som innefattar en riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner i bolaget samt om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev.

  januari 16, 2020 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Parx Casino väljer Evolution för lansering av live casino i Pennsylvania och New Jersey

  Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal för leverans av live casino-tjänster till Parx Casino i de amerikanska delstaterna Pennsylvania och New Jersey. Parx Casinos kunder kommer att kunna välja bland en mängd livespel från Evolutions befintliga studio i New Jersey samt den planerade studion i Pennsylvania.

  januari 10, 2020 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Evolution lanserar Speed Blackjack

  Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, lanserar idag Speed Blackjack, en snabbare variant av Live Blackjack som ytterligare utökar bolagets redan omfattande utbud av blackjack-bord.

  januari 9, 2020 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

  Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma torsdagen den 16 januari 2020 klockan 14:00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 13:45.

  december 17, 2019 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Penn National Gaming väljer Evolution för live casino i Pennsylvania

  Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal för leverans av live casino-tjänster från sin planerade studio i Pennsylvania till Penn National Gaming.

  november 1, 2019 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Evolution ingår avtal med Flutter Entertainments varumärken Paddy Power och Betfair

  Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått ett live casino-avtal med Flutter Entertainments varumärken Paddy Power och Betfair.

  oktober 22, 2019 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Valberedning utsedd i Evolution Gaming Group AB (publ)

  I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utses av de per sista bankdagen i augusti tre största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant vardera. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet och som önskar utnyttja denna rätt. Därutöver ska en styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolagets ledning ingå i valberedningen.

  oktober 18, 2019 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Evolution utökar samarbete med Scientific Games

  Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, utökar sitt samarbete med Scientific Games genom att Evolutions prisbelönta live casino läggs till i Scientific Games distributionsnätverk Open Gaming System (OGS).

  oktober 14, 2019 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Stoiximan / Betano Group lägger till Evolution Gaming i sin live casino-portfölj

  Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal med den internationella speloperatören Stoiximan / Betano Group för leverans av live casino-tjänster.

  september 13, 2019 | Lang.: Svenska Ladda ned Read

Sidor