Bokslutskommuniké januari-december 2021 (kl 7.30 CET)

Event Date: 02/09/2022

Date:  09.02.2022

Presentation för investerare, analytiker och media 
VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor onsdag 9 februari 2022 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

Financial Calendar
back to top