Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (31 augusti 2020)

Aktieägare Antal aktier % aktier och röster
     
Capital Group 28 170 174 15,54%
     
Österbahr Ventures AB 27 289 720 15,05%
     
Richard Livingstone 21 139 453 11,66%
     
Cat Rock Capital 4 178 100 2,30%
     
Vanguard 3 885 781 2,14%
     
Black Rock 3 785 171 2,09%
     
Swedbank Robur Fonder 3 639 214 2,01%
     
Fidelity Investments (FMR) 3 022 269 1,67%
     
Avanza Pension 2 604 158 1,44%
     
Futur Pension 2 604 158 1,40%
     
Summa, 10 största aktieägarna 100 256 546 55,3%
     
Övriga aktieägare 81 028 179 44,3%
     
SUMMA 181 284 725 100%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.