Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (31 mars 2021)

Aktieägare Antal aktier % aktier och röster
     
Capital Group 32 661 044 15,4%
     
Österbahr Ventures AB 27 289 720 12,9%
     
Richard Livingstone 10 728 733 5,1%
     
Black Rock 5 278 136 2,5%
     
Cat Rock Capital 4 259 476 2,0%
     
Vanguard 3 825 775 1,8%
     
Norges Bank 3 305 946 1,6%
     
Avanza Pension 3 276 932 1,5%
     
GQG Partners 3 063 498 1,4%
     
Fidelity Investments (FMR) 2 629 255 1,2%
     
Summa, 10 största aktieägarna 96 318 515 45,4%
     
Övriga aktieägare 116 008 493 55,6%
     
SUMMA 212 327 008 100%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.