Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (30 april 2022)

Aktieägare Antal aktier % aktier och röster
     
Capital Group 33 497 104 15,6%
     
Österbahr Ventures AB 23 043 180 10,7%
     
BlackRock 11 030 414 5,1%
     
WCM Investment Management 10 976 711 5,1%
     
Richard Livingstone 10 062 647 4,7%
     
Vanguard 4 962 874 2,3%
     
Avanza Pension 3 419 264 1,6%
     
Morgan Stanley Investment Management 3 059 803 1,4%
     
Norges Bank 3 033 130 1,4%
     
Henric Wiman 2 292 880 1,1%
     
Summa, 10 största aktieägarna 105 378 007 49,0%
     
Övriga aktieägare 109 733 108 51,0%
     
SUMMA 215 111 115 100%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.