Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (30 september 2021)

Aktieägare Antal aktier % aktier och röster
     
Capital Group 32 379 962 15,3%
     
Österbahr Ventures AB 23 043 180 10,7%
     
BlackRock 10 475 091 4,9%
     
Richard Livingstone 10 047 834 4,7%
     
Vanguard 4 728 161 2,2%
     
WCM Investment Management 4 166 679 1,9%
     
Norges Bank 3 738 942 1,7%
     
Morgan Stanley Investment Management 3 344 488 1,6%
     
Fidelity Investments (FMR) 3 292 008 1,5%
     
GQG Partners 3 283 968 1,5%
     
Summa, 10 största aktieägarna 98 500 313 46,0%
     
Övriga aktieägare 116 610 802 54,0%
     
SUMMA 215 111 115 100%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.