Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (31 maj 2021)

Aktieägare Antal aktier % aktier och röster
     
Capital Group 32 375 351 15,2%
     
Österbahr Ventures AB 23 043 180 10,9%
     
Richard Livingstone 10 728 733 5,1%
     
Black Rock 8 039 171 3,8%
     
Vanguard 4 492 198 2,1%
     
Cat Rock Capital 4 259 476 2,0%
     
Norges Bank 3 973 356 1,9%
     
GQG Partners 3 530 170 1,7%
     
Avanza Pension 3 208 174 1,5%
     
Morgan Stanley Investment Management 3 120 250 1,5%
     
Summa, 10 största aktieägarna 96 770 059 45,6%
     
Övriga aktieägare 115 556 949 54,4%
     
SUMMA 212 327 008 100%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.