Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (30 december 2020)

Aktieägare Antal aktier % aktier och röster
     
Capital Group 29 472 755 16,3%
     
Österbahr Ventures AB 27 289 720 12,9%
     
Richard Livingstone 18 135 924 8,6%
     
Black Rock 5 023 946 2,4%
     
Cat Rock Capital 4 259 476 2,0%
     
Vanguard 3 760 938 1,8%
     
Norges Bank 3 524 470 1,7%
     
Avanza Pension 3 454 193 1,6%
     
Fidelity Investments (FMR) 2 799 440 1,3%
     
Futur Pension 2 485 732 1,2%
     
Summa, 10 största aktieägarna 100 206 594 49,6%
     
Övriga aktieägare 112 120 414 50,4%
     
SUMMA 212 327 008 100%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.