Finansiell kalender

14 januari 2022
 • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)
9 Februari 2022
 • Bokslutskommuniké januari-december 2021 (kl 7.30 CET)
  Presentation för investerare, analytiker och media 
  VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor onsdag 9 februari 2022 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.
8 april 2022
 • Årsstämma 2022
28 april 2022
 • Delårsrapport januari - mars 2022 (kl 7.30 CET)
  Presentation för investerare, analytiker och media 
  VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdag 28 april 2022 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.
21 juli 2022
 • Delårsrapport januari - juni 2022 (kl 7.30 CET)
  Presentation för investerare, analytiker och media 
  VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdag 21 juli klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.
27 oktober 2022
 • Delårsrapport januari - september 2022 (kl 7.30 CET)
  Presentation för investerare, analytiker och media 
  VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdag 27 oktober klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.