Finansiell kalender

28 april 2022

 • Delårsrapport januari - mars 2022 (kl 7.30 CET)
  Presentation för investerare, analytiker och media 
  VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdag 28 april 2022 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.
  Följ presentationen online: https://tv.streamfabriken.com/evolution-gaming-group-q1-2022
  Telekonferens: SE: +46 8 505 583 73
21 juli 2022
 • Delårsrapport januari - juni 2022 (kl 7.30 CET)
  Presentation för investerare, analytiker och media 
  VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdag 21 juli klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.
27 oktober 2022
 • Delårsrapport januari - september 2022 (kl 7.30 CET)
  Presentation för investerare, analytiker och media 
  VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdag 27 oktober klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.