Finansiell kalender

14 januari 2021

 • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

10 februari 2021

 • Bokslutskommuniké januari-december 2020 (kl 7.30 CET)
  Presentation för investerare, analytiker och media 
  VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor onsdagen den 10 februari 2021 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

16 April 2021

 • Årsstämma

13 april 2021

 • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

27 April 2021

 • Delårsrapport januari-mars 2021 (kl 7.30 CET)
  Presentation för investerare, analytiker och media 
  VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor tisdagen den 27 april 2021 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

7 juli 2021

 • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

21 juli 2021

 • Delårsrapport januari-juni 2021 (kl 7.30 CET)
  Presentation för investerare, analytiker och media 
  VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor onsdagen den 21 juli 2021 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

14 oktober 2021

 • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

28 oktober 2021

 • Delårsrapport januari-september 2021 (kl 7.30 CET)
  Presentation för investerare, analytiker och media 
  VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 28 oktober 2021 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.