Finansiell kalender

1 oktober 2020
  • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

22 oktober 2020
  • Delårsrapport januari-september 2020 (kl 7.30 CET)

    Presentation för investerare, analytiker och media 
    VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 22 oktober 2020 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 566 426 93
    Följ presentationen på: https://tv.streamfabriken.com/evolution-gaming-group-q3-2020

10 februari 2021
  • Bokslutskommuniké januari-december 2020 (kl 7.30 CET)