Finansiell kalender

1 oktober 2021

  • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

28 oktober 2021

  • Delårsrapport januari-september 2021 (kl 7.30 CET)
    Presentation för investerare, analytiker och media 
    VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 28 oktober 2021 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.