Definitioner och ordlista

Avkastning på eget kapital - Periodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital över de senaste tolv månaderna.

B2B - Avser "business-to-business", dvs affärer som görs mellan två företag utan inblandning av privatpersoner.

EBITDA-marginal - Rörelseresultat exklusive avskrivningar i förhållande till rörelseintäkter.

Genomsnittligt antal heltidsanställda - Genomsnittligt antal heltidsanställda under perioden. I heltidstjänster ingår deltidsanställningar.

Genomsnittligt antal utestående aktier - Antal utestående aktier under perioden i genomsnitt.

H2GC - Avser det oberoende marknadsanalysbolaget H2 Gambling Capital

MCR - Avser "Mission Control Room", det kontrollrum som styr Evolution Gamings verksamhet i alla live casino-studior.

Rörelsemarginal - Rörelseresultatet i förhållande till rörelseintäkter.

Soliditet - Eget kapital vid periodens slut i procentuellt förhållande till balansomslutningen vid periodens slut.

Streaming/streama - Avser det engelska begreppet för uppspelande av ljud- och videofiler på mottagarens enhet samtidigt de överförs över ett nätverk, exempelvis internet.

Tier 1 - Avser kunder av väsentlig strategisk och/eller finansiell betydelse. Evolution kommunicerar alla nya tier 1-kunder via pressmeddelande och/eller delårsrapport.