Styrelse

JENS VON BAHR

Styrelsens ordförande.

Född 1971. Invald 2015, ordförande sedan 1 november 2016.

Övriga uppdrag: Jens är styrelseledamot i JOvB Investment AB.

Erfarenhet: Jens är medgrundare av Evolution Gaming och var bolagets VD fram till den 1 november 2016. Innan han grundade bolaget var Jens VD för Oriflame Sri Lanka. Han har också startat flera entreprenörsbolag. Jens är ekonomie kandidat från Stockholms universitet samt innehar en MBA från University of Western College.

Aktieinnehav: 13 628 230 aktier genom Österbahr Ventures AB* (gemensamt ägt med Fredrik Österberg) samt 15 310 aktier genom JOvB Investment AB.

Jens är anställd i bolaget och ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

 

JOEL CITRON

Född 1962. Invald 2015.

Övriga uppdrag: Joel är VD för Tenth Avenue Holdings LLC och styrelseordförande för Tenth Avenue Commerce LLC.

Erfarenhet: Joel har bred erfarenhet från olika ledande befattningar i investmentbolag och rörelsedrivande bolag i Europa och USA. Han har en B.Sc Business Administration och M.A. Economics från University of Southern California.

Aktieinnehav: 1 678 105 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

 

JONAS ENGWALL

Född 1971. Invald 2015.

Övriga uppdrag: Jonas är VD för Knoxville AB. Bland övriga uppdrag är han även styrelseordförande för ExOpen Systems AB, Occasion AB, Takkei Trainingsystems AB och Telefonshoppen Norden AB samt styrelseledamot i E. Svenssons i Lammhult AB och Loccasion Property Development AB.

Erfarenhet: Jonas har tidigare varit styrelseordförande för Risenta AB. Han har även grundat flera entreprenörsbolag, såsom Skruf Snus AB. Jonas är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav: 159 630 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

 

CECILIA LAGER

Född 1963. Invald 2017.

Övriga uppdrag: Cecilia är styrelseordförande för Navigera AB samt styrelseledamot i Elanders AB, Greengold Group AB, Altor Fund Manager AB, Collector AB, Capacent Holding AB och Clemondo Group AB.

Erfarenhet: Cecilia har bred erfarenhet från olika ledande befattningar inom finanssektorn och har tidigare varit bland annat marknadsdirektör på Alecta och VD för SEB Fonder. Hon är ekonom från Lunds universitet.

Aktieinnehav: -

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

 

IAN LIVINGSTONE

Född 1962. Invald 2015.

Övriga uppdrag: Ian är arbetande styrelseordförande för London+Regional Properties Limited. Han innehar även olika styrelseuppdrag inom London+Regional Properties-gruppen.

Erfarenhet: Ian har bred erfarenhet från olika ledande befattningar inom fastighetsutvecklings- respektive detaljhandelsbranschen.

Aktieinnehav: 500 000 aktier.

Ian är nära släkt med bolagets största ägare och ej oberoende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

 

FREDRIK ÖSTERBERG

Född 1970. Invald 2015.

Övriga uppdrag: Fredrik är styrelseledamot i FROS Ventures AB.

Erfarenhet: Fredrik är medgrundare av Evolution Gaming. Innan han grundade bolaget var Fredrik VD för Sportal Nordic. Han är filosofie kandidat i företagsadministration och nationalekonomi från Stockholms universitet.

Aktieinnehav: 13 628 230 aktier genom Österbahr Ventures AB* (gemensamt ägt med Jens von Bahr).

Fredrik är ej oberoende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

*Österbahr Ventures AB äger sammanlagt 27 289 720 aktier.